Čas

Čas vším a ničím je.
Čas všemu vládne i nevládne.
Čas ničí hory, staví chrámy.
Čas jde vpřed a bez zábrany.
Čas má rychlost v mysli naší.
Čas i dítě zastaví či splaší.
Čas je mžitka za okem.
Čas je smrtí i životem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply